سریال های ژانر:

کوتاه

7.0

5,188 - 7,222

icon-number

100/

69

icon-rottentomatoes

86/100

چه امتیازی میدهید؟ logo ra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7.0 3